Wat is KDC?

 
Kunstzinnig dynamisch coachen is een methodiek binnen de hulpverlening waarbij wordt gewerkt aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. KDC wil begeleiding geven bij problemen rond gezin, relaties, werk...Naast het gesprek wordt gebruik gemaakt van creatieve middelen zoals tekenen en schilderen.
 
Hoe werkt KDC?
 
Er wordt eerst en vooral gezorgd voor een ontspannen sfeer. Het eigen creatieve werk wordt vervolgens als een soort van derde gesprekspartner ingezet. Je kan vanop een veilige afstand naar je eigen werk (jezelf) kijken. Je neemt afstand en koppelt terug. Het is vaak gemakkelijker om woorden te geven aan gevoelens via eigen beelden. Je kan er moeilijker omheen, want bepaalde elementen zijn nu zichtbaar aanwezig. Bewustwording van diepere emoties (kwetsuren) wordt minder belastend ervaren en toch diep gevoeld en doorleefd.
In heel dit proces blijft de coach op de achtergrond, en volgt en begeleidt. Kleine stappen naar verandering kies je zelf heel bewust, waardoor de veranderingen meer blijvend van aard zijn.
Er wordt uitgegaan van wat er nu speelt in je leven, of wat nu om aandacht vraagt. Het is dus geen graven in het verleden maar automatisch komen ook gelijkaardige problemen uit het verleden naar boven, die zo de kans krijgen om alsnog doorvoeld te worden in het heden. 
Taal kan je soms vastzetten en dan kan het werken met kunstzinnige middelen ook zorgen voor een nieuw inzicht of doorbraak.
 
KDC kan iets voor jou zijn als:
 
-je ergens vastloopt in je leven, gezin, op het werk…,
-je er bewust voor kiest om je problemen zelf aan te pakken,
-als je verantwoordelijkheid wil nemen voor je eigen leven.
De bereidheid tot persoonlijk engagement is belangrijk.
 
Wat mag je o.a. verwachten van KDC?
 
-verbetering van de kwaliteit van je leven,
-minder stress, meer ontspanning,
-bewuster gaan leven in het nu,
-leren genieten van kleine dingen,
-meer energie en levenslust,
-betere kennis van jezelf,
-inzicht in beperkende patronen, gedragingen,
-bewustwording van eigen talenten maar ook van beperkingen en hoe daarmee omgaan,
-bewustwording van eigen behoeften en verlangens,
-meer balans tussen werk en ontspanning,
-op een creatieve manier leren omgaan met moeilijkheden,
 …
 
 
Volwassenen en kinderen zijn welkom na afspraak op 0494/175.184 (spreek gerust een bericht in als ik niet kan opnemen) of via mail vera_siccard@hotmail.com.
Een coachingsessie duurt ongeveer 1u, meestal heb je meer zicht op het probleem na een 4-tal sessies. Nadien wordt bekeken of er eventueel een nieuwe vraag aan de orde is ofwel of er kan worden afgerond en je met de nieuwe inzichten verder kan.