Kunstzinnig dynamisch coachen kan worden ingezet bij kinderen en jongeren wanneer het ontwikkelingsproces wordt verstoord door: ziekte van het kind of van een ouder of ander familielid, een overlijden, echtscheiding, leerproblemen, problemen in het gezin of op school, beperkingen van het kind zoals ADHD, dyslexie, dyspraxie, autisme, situaties waarin het zelfwaardegevoel van het kind kan gekwetst worden.
 
Hoe werkt KDC?
 
Bij het werken met kinderen is het creeëren van een vertrouwenssfeer heel belangrijk. Het moet klikken met het kind. Er wordt vertrokken vanuit het verhaal van het kind of er wordt een verhaal aangeboden dat meditatief is opgebouwd en zo al ontspannend en verdiepend werkt. Er wordt net zoals bij volwassenen gewerkt met wat er zich aandient op het moment zelf, en van daaruit gaat het kind vrij aan de slag met verf of klei of andere creatieve materialen waar het graag mee speelt. Kinderen kunnen op deze manier allerlei gevoelens kwijt, die ze moeilijk in woorden kunnen uitdrukken. Bovendien leren ze dat het in onze vaak stressvolle maatschappij ook al eens stil mag zijn en dat het ok is om gewoon voor je plezier ontspannen bezig te zijn zonder iets te hoeven presteren.
 
Wat mag je verwachten van KDC bij kinderen?
 
-beter gevoel over zichzelf,
-vergroten van het zelfwaardegevoel,
-kind beseft dat het mag zijn zoals het is,
-meer zelfvertrouwen,
-meer ontspanning, minder stress,
-meer weerbaarheid,
 
Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom voor een intakegesprek na afspraak op  0494/175.184 (spreek gerust een beericht in als ik niet kan opnemen) of via mail vera_siccard@hotmail.com. Het coachen van kinderen gebeurt enkel na een intakegesprek met de ouders en in overleg met de eventueel reeds behandelende therapeut(en). Er wordt zoveel mogelijk aanvullend gewerkt bij de gevolgde therapie.
 
Een coachingsessie duurt ongeveer 1u, meestal heb je meer zicht op het probleem na een 4-tal sessies. Nadien wordt bekeken of er eventueel een nieuwe vraag aan de orde is ofwel of er kan worden afgerond.